Objave-naslovnica

Javna nabavaDana 01. siječnja 2018.godine stupio je na snagu Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017 ). Ovim Pravilnikom propisuje se objava dokumentacije u vezi gore navedenih postupaka u EOJN RH, stoga obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da sve  informacije potraže na stranicama službenog glasila RH. - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/
Za sve informacije vezane uz postupke javne nabave koje provodi Uprava za ceste Osječko-baranjske županije možete se obratiti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na telefon broj: 031/251-525. Osoba za kontakt: Iva Katić Jovanić, mag.oec.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o jednostavnoj nabavi

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Izjava o nepostojanju/ postojanju sukoba interesa

Plan nabave

Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima