Javna nabava

Županijska uprava za ceste

Plan nabave

Dana 01. siječnja 2018.godine stupio je na snagu Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017 ). Ovim Pravilnikom propisuje se objava dokumentacije u vezi gore navedenih postupaka u EOJN RH, stoga obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da sve  informacije potraže na stranicama službenog glasila RH. - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

 

I. izmjenu plana nabave za 2024. 

Plan nabave 2024. godinu

Plan javne nabave za 2023. godinu

II. Izmjena Plana Javne nabave za 2023. godinu

I. Izmjena Plana Javne nabave za 2023. godinu

Plan javne nabave za 2022. godinu

I. Izmjena Plana javne nabave za 2022. godinu

Plan javne nabave za 2021. godinu

I. Izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

II. Izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

III. Izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

IV. Izmjena Plana javne nabave za 2021. godinu

Plan javne nabave za 2020. godinu

I. Izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

II. Izmjena Plana javne nabave za 2020. godinu

Plan javne nabave za 2019. godinu

Plan javne nabave za 2018. godinu

Plan javne nabave za 2017. godinu

I Izmjena Plana javne nabave za 2017. godinu

II Izmjena Plana javne nabave za 2017. godinu

Plan javne nabave za 2016. godinu

I  Izmjena Plana javne nabave za 2016. godinu

Rebalans Plana javne nabave za 2016. godinu

Plan javne nabave za 2015.g.

I  Izmjena Plana javne nabave za 2015. godinu

II Izmjena Plana javne nabave za 2015. godinu

III Izmjena Plana javne nabave za 2015. godinu


IV Izmjena Plana javne nabave za 2015. godinu