Zakoni i pravilnici

Zakoni i pravilnici

Ustrojstvo

Zakon o ustanovama NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99NN 35/08
Odluka o osnivanju Uprave za ceste 
Statut
uprave za ceste Osječko-baranjske županije

Računovodstvo

Zakon o proračunu NN 87/08, NN 136/12, NN 15/15
Uredba o računovodstvu proračuna NN 96/94, NN 108/96, NN 119/01, NN 74/02
Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva NN 32/11NN 3/15, NN 93/15, NN 135/15, NN 2/17, NN 28/17, NN 112/2018, NN 126/19, NN 145/20
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu NN 114/10, NN 31/11NN 124/24, NN 115/15, NN 87/16, NN 03/18,  NN 126/19, NN 108/20

 

Javne ceste

Zakon o cestama NN 84/11NN 22/13, NN 54/13, NN 148/13, NN 92/14
Uredba o početku rada županijskih uprava za ceste i društava kapitala iz Zakona o javnim cestama NN 112/97

 

Sigurnost prometa na cestama

Zakon o sigurnosti prometa na cestama NN 67/08NN 74/11, NN 80/13, NN 92/14, NN 64/15, NN 108/17, NN 70/19
Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju udovoljavati sa stajališta sigurnosti prometa NN 110/01
Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka na javnu cestu NN 95/14
Pravilnik o autobusnim stajalištima NN119/07

 

Ograničenje prometa na cestama

Naredba o ograničenju prometa na cestama NN 68/07, NN 64/09

 

Inspekcija cestovnog prometa

Zakon o inspekciji cestovnog prometa i cesta NN 77/99, NN 55/11, NN 22/14, NN 98/19

 

Prometni znakovi i signalizacija

Odluka o donošenju smjernica za prometnu svjetlosnu signalizaciju na cestama NN 61/01

Pravilnik o turističkoj i ostaloj signalizaciji na cestama NN 87/02 , NN 64/16
Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama NN 33/05, NN 64/05NN 155/05, NN 14/11, NN 92/19

Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i označavanju te osiguranju radova na cestama NN 92/19

 

Naknade u cestovnom prometu

Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozilaNN 96/15

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11

 

Građenje, održavanje i zaštita javnih cesta

 

Pravilnik o održavanju cesta NN 90/14

Zakon o gradnji NN 153/13, NN 20/17, NN 39/19

Zakon o prostornom uređenju NN 153/13, NN 65/17, NN 39/19, NN 98/19

Zakon o građevinskoj inspekciji NN 153/13

Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima NN 21/09, NN 48/11NN 81/12, NN 68/13, NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19

Razvrstavanje javnih cesta

 

Uredba o mjerilima za razvrstavanje javnih cesta  NN 63/99NN 57/07NN 34/12
Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste NN 103/18

Odluka o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste NN 44/12

 

Cestovno zemljište

Pravilnik o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti NN 119/07, NN 39/11, NN 78/14
Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za korištenje cestovnog zemljišta i naknade za obavljanje pratećih djelatnosti NN 119/07, NN 39/11
Odluka o visini naknade za osnivanje prava služnosti i prava građenja na javnoj cesti NN 52/11, NN 87/14

 

Izvanredni prijevoz

Pravilnik o izvanrednom prijevozu NN 119/07, NN 52/08, NN 92/18

Pravilnik o mjerilima za izračun naknade za izvanredni prijevoz NN 68/10

 

Zatvaranje cesta

Pravilnik o opravdanim slučajevima i postupku zatvaranja javnih cesta NN 119/07