Javna nabava

Županijska uprava za ceste

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Dana 01. siječnja 2018.godine stupio je na snagu Pravilnik o Planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi ( NN 101/2017 ). Ovim Pravilnikom propisuje se objava dokumentacije u vezi gore navedenih postupaka u EOJN RH, stoga obavještavamo zainteresirane gospodarske subjekte da sve  informacije potraže na stranicama službenog glasila RH. - https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, temeljem članka 198., stavka 3. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana i poziva sve zainteresirane gospodarske subjekte na sudjelovanje u prethodnom savjetovanju radi razmjene informacija, primjedbi, prijedloga i savjeta,  koji mogu biti važni kod planiranja i provedbi postupaka nabave, poštujući  načela tržišnog natjecanja, zabrane diskriminacije i transparentnosti u postupcima javne nabave.

 

Izvanredno održavanje - Obnova asfaltnih kolnika županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Dokumentacija o nabavi
3. Troškovnik    
4. Prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima

 

Sanacija dijela  županijske ceste ŽC 4061 (Mlinska ulica kroz Petrijevce) i dijela  lokalne ceste LC 44055 (Kolodvorska ulica kroz Petrijevce i dionica od Petrijevaca do državne ceste D2) u dužini od cca 3,05 km

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Dokumentacija o nabavi
3. Troškovnik
4. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

 

Obnova asfaltnih kolnika županijskih i lokalnih cesta Osječko-baranjske županije

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Nacrt dokumentacije o nabavi
3. Troškovnik
4. Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima

 

Rekonstrukcija LC 44134 dionica Arduševac-Đurđanci.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Nacrt dokumentacije o nabavi
3. Troškovnik
4. Izvješće za LC 44134 Andruševac-Đurđanci

 

Rekonstrukcija LC 44125 dionica kroz Gašince.

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Nacrt dokumentacije o nabavi
3. Troškovnik
4. Izvješće za LC 44125 kroz Gašince

 

Rekonstrukcija LC 44126 dionica Dragotin-Trnava

1. Obavijest o prethodnom savjetovanju
2. Nacrt dokumentacije o nabavi
3. Troškovnik
4. Izvješće za LC 44126 Dragotin-Trnava