Cestarina

Cestarina

Uplata godišnje naknade za ceste

- Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti cestarinu. Iznos cestarine utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, (NN 96/15., NN 98/15)
 - Vlasnici vozila koji imaju prebivalište odnosno sjedište na području Osječko-baranjske županije Godišnju naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (cestarinu) uplaćuje na žiro-račun, IBAN HR31 10010051731203202 propisan “Naredbom o načinu uplaćivanja prihoda proračuna…” sa pozivom na broj 67, OIB-om vlasnika vozila i svrhom: Godišnja naknada za vozilo npr. OS-123-AB.
Primjer naloga za plaćanje
 

Povrat cestarine

- Pravo na povrat naknade za ceste imaju invalidne osobe na temelju Pravilnika o postupku i načinu ostvarivanja prava na osobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine ( NN 136/11 ) uz rješenje od Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, te pravne i fizičke osobe na temelju Pravilnika o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila ( NN 35/11, 53/11, čl. 7.), koje odjave vozilo prije isteka registracije. Vlasnik motornih i priključnih vozila može ovoj županijskoj upravi za ceste u roku od 15 dana od dana odjave podnijeti pisani zahtjev za povrat dijela plaćenog iznosa godišnje naknade. Dokumenti potrebni za povrat:
          - Potvrda o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta (original)
          - Prometna dozvola (preslik)
          - Broj tekućeg/štednog ili žiro računa (preslik)
          - Rješenje o invalidnosti (koje donosi Ministarstvo-preslik)
          - Osobna iskaznica (preslik)
          - Obrazac «Zahtjev za povrat cestarine»

         
- Zahtjev se uz potrebne dokumente može poslati poštom na adresu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, Vijenac Ivana Meštrovića 14e, 31000 Osijek ili osobno predati u županijskoj upravi

- Pravo na oslobađanje plaćanja odnosno povrat godišnje naknade za ceste imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje za posljedicu ima nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

- Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za ceste odnosno povrat ostvaruje se temeljem Rješenja o oslobađanju plaćanja godišnje naknade, koje na zahtjev osobe s invaliditetom donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

- Pravo na povrat naknade za ceste mogu ostvariti osobe s invaliditetom samo za jedan osobni automobil u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini (Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine NN 136/11)

Izdavanje duplikata potvrde o plaćenoj godišnjoj naknadi za ceste

-U slučaju gubitka potvrde o uplati godišnje naknade za ceste, a koja se vrši pri tehničkom pregledu vozila, moguće je za vozila koja su registrirana na području Osječko-baranjske županije, zatražiti izdavanje duplikata potvrde o uplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila. Potrebna dokumentacija: Prometna dozvola na uvid